• Học hết lớp 8 nhưng thay tên rồi mượn bằng cấp 3 để đi học, đi dạy

    Mới học xong lớp 8 nhưng bà Lê Thị Nga thay tên, mượn bằng cấp 3 của hàng xóm để đi học đại học ...