• Cậu học trò ưu tú phố núi “ẵm” nhiều giải thưởng môn tin học

    Trần Thế Phong - cậu học sinh phố núi giành hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ ở môn Tin học. Từ khả ...