• Những cung đèo tử thần

    Ở Tây Nguyên có nhiều cung đèo quanh co, nguy hiểm nằm trên các tuyến đường mà cánh tài xế chạy xe ...