• Mất thắng, tài xế đâm vào xe ben để tránh nhiều người chờ đèn đỏ

    Phát hiện xe mất thắng, phía trước là nhiều người chờ đèn đỏ nên tài xế xe tải đã chủ động ...