• Từ 30.3, dừng toàn bộ xe trên 9 chỗ đi, đến Hà Nội, TP.HCM

    Sau lệnh hạn chế các đường bay nội địa đến, đi từ Hà Nội, TP.HCM, Bộ GTVT vừa yêu cầu tạm ...