• Trộm đục két sắt sau khi chủ nhà nhận tiền đền bù

    Biết gia chủ vừa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, 2 tên trộm đã rủ nhau lên kế hoạch đột ...