• Đề xuất tăng lương lên mức 1,6 triệu/tháng cho 7 nhóm đối tượng

    7 đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được ...