• Đắk Lắk : Cây xanh bật gốc đổ ra đường, đè xe máy và ôtô

    Một cây xanh có đường kính khoảng 40cm đã bật gốc đổ gã ra đường đè 1 chiếc xe máy và 1 ...