• Cuộc thi Đệ nhất pha chế cà phê tại Việt Nam lần IV – năm 2017

    Mục lục:1/ Mục đích – Yêu cầu2/ Chủ đề – Thời gian – Địa điểm3/ Ban ...