• Mất sạch 135 ha rừng tự nhiên sau khi làm nơi ‘diễn tập phòng thủ’

    UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh kiểm điểm, xử lý những cá nhân liên quan đến ...