• Đắk Lắk : Kẻ trộm dí dao vào cổ chủ nhà lấy thêm tiền

    Vào nhà để trộm tài sản rồi bị phát hiện, Thắng lấy dao dí vào cổ chủ nhà và lấy thêm tài sản ...