• Nghe bạn nhậu nói bán đất được 2 tỉ đồng, liền rủ thêm người khống chế cướp

    Đang ngồi nhậu nghe bạn cùng bàn nói mới bán đất có số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng nên ...