• Chú rể tử vong khi trên đường đi gửi thiệp mời đám cưới

    Trên đường đi đưa thiệp mời đám cưới mình vào cuối tuần này, anh Thủy bị tai nạn, tử vong trên ...