• Gia Lai: Huyện xây nhà ăn gần 4 tỷ đồng rồi… bỏ không

    Huyện Phú Thiện (Gia Lai) đầu tư 3,8 tỷ đồng xây dựng nhà ăn để phục vụ cán bộ, công chức, nhưng ...