• Đầu tư hệ thống thoát nước ‘trăm tỷ’: Buôn Mê Thuột vẫn thành sông sau mưa

    Thành phố Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) được đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát ...