• Đắk Lắk : 8km đường vừa làm xong chuẩn bị thu phí BOT đã phải sửa chữa

    Trưa ngày 24/8, phóng viên chứng kiến một số vị trí từ Km 91+383 đến Km 98+800 (đoạn qua xã Ea Đar, ...