• EVN dừng ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà sau 31/12

    Do chưa có hướng dẫn mới, các yêu cầu về đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà ...