• Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công: Đắk Lắk điều chuyển vốn 95 dự án

    Tính đến tháng 9, toàn tỉnh Đắk Lắk mới thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được ...

  • Đắk Nông : Tiền nhà nước ‘biếu không’ doanh nghiệp: Trung ương yêu cầu báo cáo

    Một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã yêu cầu Ban Thường ...