• Cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với ông Doãn Hữu Long

    Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì Hội nghị Ban Chấp ...