• Kon Tum: Trồng bí Nhật trái đều tăm tắp, yên tâm đã có người mua

    Được triển khai trồng thử nghiệm vào tháng 4/2019 và ngay trong vụ thu hoạch đầu tiên vào tháng 7/2019 ...