• 5 trường hợp công an được kiểm tra CMND

    Công an chỉ được kiểm tra giấy tờ hành chính theo kế hoạch hoặc khi phát hiện dấu hiệu phạm tội, ...