• Đấu giá trụ sở cũ Bệnh viện Đa Khoa Đắk Lắk: Nhà đầu tư phải đáp ứng điều kiện gì?

    Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đắk Lắk chuẩn bị đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng ...