• Dân được chọn biển số xe theo sở thích?

    Bộ Công an sẽ thực hiện sớm đấu giá biển số xe đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho ...