• Đắk Lắk: Tỉnh giao “đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

    14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm ...