• Con rể dùng búa đinh đánh bố vợ tổn hại 41% sức khỏe vì mâu thuẫn đặt tên

    Từ mâu thuẫn trong việc đặt tên khai sinh cho con mới sinh, Lê Đức Hoàng ở Thanh Hóa đã dùng búa đinh ...