• Không có hình ảnh

    Mua bán, lấn chiếm đất rừng phi pháp ở Tây Nguyên

    Đất rừng Tây Nguyên đang bị “chảy máu” bởi sự quản lý lỏng lẻo của nhiều địa phương, chủ ...