• Chàng kỹ sư công nghệ biến đất phèn thành cánh đồng trăm triệu

    Từ vùng đất nhiễm phèn, cây trái khó phát triển, chàng kỹ sư công nghệ thông tin Nguyễn Vũ Phong (30 ...