• Thu hồi 2 sổ đỏ cấp sai cho nguyên thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông

    UBND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã thu hồi 2 sổ đỏ được cấp trên đất rừng cho gia đình ...