• Buộc bồi thường 146 tỷ, cựu Chủ tịch Đà Nẵng mới khắc phục 150 triệu

    Kêu oan khi hầu tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nói không thân thiết với Phan Văn ...