• Đắk Lắk xin đổi ‘đất vàng’ 1.500 tỉ lấy sân vận động mới

    Đơn vị nào đầu tư sân vận động mới 27 hecta, sức chứa 25.000 người sẽ được đổi một phần khu ...