• Đắk Lắk: Mâu thuẫn khi dọn cơm, dùng chân đạp đối thủ đứt ruột tử vong

    Do mâu thuẫn khi dọn cơm, Đức đã dùng chân đạp vào bụng T. rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, người nhà vào ...