• Phó chủ tịch xã gọi người đập huyệt mộ của dân

    Có người thân lâm cảnh "thập tử nhất sinh", một gia đình được quản trang đồng ý cho xây huyệt mộ ...