• Đắk Lắk : Công trình kênh mương thủy lợi tiền tỷ “đắp chiếu” sau khánh thành

    Đó là công trình tuyến kênh chính sau đập hồ Thượng của Công trình thủy lợi Ea Súp ...