• Tiểu thương đập bỏ, quyết không cho hoa Tết ế

    Nhiều người bán hoa Tết tại công viên 23/9 (TP.HCM) phá bỏ, ngắt bông hàng trăm chậu hoa trước lúc ...