• Lý Sơn tan hoang nhà cửa, hàng loạt tàu thuyền bị đánh chìm

    Bão số 9 quét qua đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trước khi đổ bộ vào đất liền khiến nhà cửa, tàu ...