• Hôm nay 12-11, bão Vamco vào Biển Đông, hướng về bờ biển Hà Tĩnh – Quảng Nam

    Sáng sớm nay 12-11, tâm bão Vamco ở phía trên khu vực Đông Nam đảo Luzon (Philippines). Trong 24 giờ tới, ...