• Kon Tum : Đào hầm trong nhà giấu hơn 1 tấn pháo lậu

    Bình mua pháo lậu từ Lào để bán trong dịp Tết nguyên đán 2020. Do chưa bán hết, Bình đào hầm trong ...