• Đắk Lắk: Dùng đao gỗ đi cướp rồi nhắn tin hẹn nạn nhân chuộc lại điện thoại

    Do thiếu tiền mua ma túy, Học đã đẽo gọt một thanh gỗ làm đao giả rồi lao vào khống chế, cướp ...