• Đào đất, hoảng hồn nhìn thấy quả bom “khủng” 450kg, còn nguyên ngòi nổ

    Khi đang đào đất, nhóm công nhân hoảng hồn khi nhìn thấy 1 quả bom "khủng" nặng 450kg còn nguyên ngòi ...