• Phụ huynh giật tóc, tát vào mặt bé 2 tuổi đã ra công an trình diện

    Ông Hoàng Văn Hùng, phụ huynh xông vào lớp học giật tóc, tát vào mặt bé 2 tuổi gây phẫn nộ dư luận ...