• ‘Không chấp nhận hành động côn đồ của thượng úy Việt’

    Bày tỏ sự bất ngờ trước hành vi của thượng úy Nguyễn Xô Việt, nhiều người cho rằng đề nghị ...