• Công nhân Công ty Long Sơn lại đánh người dân nhập viện

    Khi một người dân đi vào tiểu khu 1535 (thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) phát dọn rẫy ...