• Bí thư xã mất chức vì đánh bài ăn tiền trong trụ sở

    Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Thành bị cách mọi chức vụ trong Đảng do đánh bài ăn tiền ...