• Rút tờ 500.000 đồng trả tiền nước, bị đánh bầm dập

    Uống chai nước nhưng rút ra tờ 500.000 đồng để trả, khách hàng khiến chủ quán nghi ngờ tiền ...