• Phụ huynh côn đồ bắt 3 cô giáo quỳ trước cửa lớp bị khởi tố

    Cho rằng 3 cô giáo bạo hành con gái mình, người đàn ông đến chửi bới, tát vào mặt 3 cô giáo, bắt ...