• Bắt giám đốc cho vay nặng lãi

    Mở rộng điều tra vụ 22 sổ đỏ bị thất lạc, Công an Đà Nẵng bắt ông Thanh vì liên quan đến việc ...