• Cả làng vây bắt đối tượng trộm chó, đưa về nhà sinh hoạt chung đánh đến chết

    Người dân vây bắt 2 đối tượng trộm chó, đưa về nhà sinh hoạt cộng đồng rồi đánh đập dã man ...