• Đánh chết người tình sau mâu thuẫn không rửa chân trước khi ngủ

    Bà Màu và tình nhân xảy ra mâu thuẫn vì chuyện không chịu rửa chân trước khi đi ngủ. Ông Thương cầm ...