• Đánh bài trưa mùng 1 Tết, một người bị đ.âm chết

    Thấy cảnh sát đi khỏi, 2 thanh niên tiếp tục đánh bài thì bị Hoàng nhắc nhở nên 2 bên xảy ra cự ...