• Đắk Nông : Bác sĩ và điều dưỡng 1 bệnh viện bị tấn công

    Thấy bác sĩ bị nhóm người đi cùng bệnh nhân đe dọa hành hung, nam điều dưỡng vào can ngăn thì bị ...